Domů > Projekty

Projekty

Techmania Science Center realizuje celou řadu regionálních, národních či mezinárodních projektů, nebo je jejich partnerem.

Máte-li dotaz ohledně projektů, v nichž naše science center figuruje, kontaktujte, prosím:

Techmania Science Center o. p. s.

Adresa: U Planetária 1, 301 00 Plzeň
E-mail: projekty(et)techmania.cz 

Probíhající projekty:

Ukončené projekty:

2015

Věda a technika nás baví!
Evropská územní spolupráce - Cíl 3 - Česká republika-Bavorsko, č. projektu 385
2014 - 2015

TECHMANIA - NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/1.3.00/48.0144
2014 - 2015

Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/2.3.00/45.0007
2014 - 2015

EXLIZ – Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/2.3.00/30.0013
2012 - 2015

KiiCS – Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science
7. rámcový program Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj
2012 - 2015

2014

SPPVAV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje na ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/2.3.00/35.0014
2012 - 2014
Cílem projektu byl systematický rozvoj aktivit Západočeské univerzity v Plzni na poli popularizace vědy a jejích výsledků a to jak formou akcí pro žáky ZŠ a SŠ, odbornou i širší veřejnost, tak formou přednášek, které představovaly nejnovější poznatky výzkumu a vývoje z úst předních odborníků. Projekt usiloval o systematické uchopení a zastřešení dosavadních aktivit žadatele: navazoval na akce typu Dny vědy a techniky, pořádané od r. 2006, letní příměstský tábor JuniorFEL, projekt OPVK SCICOM, jehož obsahem bylo vzdělávání v oblasti komunikace vědy nebo interdisciplinární mezioborové semináře (již od r. 1999). Zároveň usiloval o konstituování nových aktivit, které by pozitivně ovlivňovaly rozvoj vědních disciplín i realizaci VaV projektů, včetně VaVpI.

VSTDV – Výzkumná síť teorie dějin vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/2.4.00/31.0108
2012 - 2014
Záměrem projektu bylo vytvoření výzkumné sítě mezi odbornými pracovišti v terciární sféře vzdělávání v návaznosti na Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy při FF ZČU spolu s využitím zahraničních poznatků. Pracoviště jsou podobně odborně zaměřena a projekt umožnil posílení jejich spolupráce i lepší přenos výsledků výzkumu do praxe. Výsledky projektu zároveň umožnily lepší využití a přenášení dosahovaných výsledků do praxe. Projekt byl určen pro studenty vysokých škol a akademické a ostatní pracovníky vysokých škol, jejichž prostřednictvím byly aktivity realizovány.

Engineer
7. rámcový program Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj
2011 - 2014

2012

SCICOM – Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/2.3.00/09.0151
2009 - 2012
Projekt byl zaměřen na rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Hlavními aktivitami byla tvorba a realizace vzdělávacího modulového programu zaměřeného na komunikaci o vědě a výsledcích výzkumu a vývoje (science communication). Projekt vzájemně kombinoval a propojil dvě nosné komponenty - posílení kompetencí vědeckých pracovníků a studentů v oblasti komunikace o vědě a systematickou práci se zájemci o vědecko-výzkumnou práci - žáky SŠ