Domů > O Techmanii > Partneři a donoři

Partneři a donoři

Techmania Science Center velmi děkuje všem svým partnerům, jejichž podpora a pomoc přispívají k naplnění jejího poslání a zajištění poskytnutí těch nejlepších služeb pro své návštěvníky.

Kontakt:

Kateřina Chábová
Tajemnice společnosti, Manažerka pro klíčové partnery

Telefon: +420 737 247 595
E-mail: katerina.chabova(..)techmania.cz

Naše mise

  • Techmania podněcuje zájem o vědu a sebevzdělávání a inspiruje k samostatnému přemýšlení. Ke své činnosti využívá principu hry a učení vlastním prožitkem.
  • Techmania rozvíjí vzdělávání a praxi v science communication a zajišťuje tyto služby pro externí subjekty.
  • Techmania vytváří a rozvíjí synergie formálního a neformálního vzdělávání.
  • Techmania ukazuje souvislosti mezi vědou a každodenním životem.

Možná forma partnerství