Domů > Projekty > Rozvoj TSC

Rozvoj TSC

Rozvoj infrastruktury TSC a její propagace

Registrační číslo:  CZ.1.05/3.2.00/20.0401
Doba trvání: 1. 6. 2015 - 31. 12. 2015
Dotační program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Výše dotace Příspěvek EU: 42 500 000 Kč
Státní rozpočet: 7 500 000 Kč
Oblast podpory: 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV
Hlavní řešitel projektu: Techmania Science Center o.p.s.

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a rozšíření aktivit stávajícího science centra popularizace vědy a techniky a 3D Planetária, které byly vybudovány prostřednictvím výzvy 1.3. OP VaVpI. Specifickými cíli projektu je rozšíření expozic a upgrade stávajících expozic ve vybudovaném science centru a 3D Planetáriu za účelem zvyšování jejich atraktivity, rozvoje vzdělávací soustavy a propagace a medializace vědy a techniky. Dalším z cílů je zvýšení atraktivity a propagace science centra a 3D Planetária a to populární a zajímavou formou, aby byl zvýšen zájem o vědu a techniku a tím se zatraktivnili co nejširšímu počtu potenciálních zájemců (zejména dětem a mládeži) v regionu.

Fakta a zajímavosti

Díky tomuto projektu se můžete těšit na:

  • 3 nové expozice
  • rozšířenou a modernizovanou nabídku stávajících laboratoří a dílen
  • rozšíření stávající nabídky dalekohledů pro denní pozorování
  • modernější show prostor pro demonstrace vědeckých show
  • a mnoho dalšího!

210