Domů > Projekty > Ukončené > Vícejazyčné expozice

Vícejazyčné expozice

Vícejazyčné expozice

Doba trvání: 1.8.2018-31.12.2018
Dotační program: statutární město Plzeň
Oblast podpory: DOTAČNÍ PROGRAM PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ A CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2018
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnit nabídku služeb pro zahraniční návštěvníky města Plzně prostřednictvím překladů popisků interaktivních expozic s názvem Vzhůru dolů a Inženýrství do anglického a německého jazyka a podpořit tak celkový cestovní ruch města. Projekt je také zaměřen na překlad propagačních letáků TSC pro účastníky cestovního ruchu v Plzni, neboť přeložené propagační materiály budou volně k dispozici nejen v prostorách recepce Science Centra, ale také ve všech turistických infocentrech apod.

V rámci projektu je tedy plánován konkrétně překlad (do NJ a AJ) 26 stran popisů k 25 interaktivním exponátům expozice Vzhůru dolů věnované nerostným surovinám a jejich získávání. Dále pak překlad 82 stran textů (do NJ a AJ) k expozici Inženýrství, která je vyráběná v dílnách TSC a tematicky zaměřená na tyto inženýrské obory: stavitelství, urbanismus, strojírenství, konstruktérství, elektroinženýrství, medicínské inženýrství a dopravní inženýrství. Komunikace směrem k zahraničním návštěvníkům bude zajištěna překladem propagačních letáků TSC do anglického a německého jazyka a jejich distribuce do turistických infocenter města Plzně a dalších významných turistických míst Plzně.

 

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz