Domů > Projekty > Ukončené > Mateřské školy

Mateřské školy

TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.3.00/48.0144

Doba trvání:

1. 6. 2014 - 30. 6. 2015
Dotační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Hlavní řešitel projektu: Techmania Science Center o.p.s.

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

Projekt TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele mateřských škol podpořil profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřskch škol a školských zařízení v oblasti polytechnického vzdělávání, představil možnosti polytechnického vzdělávání v raném věku dítěte a nabídl moderní, atraktivní a metodicky efektivní nástroje a postupy prakticky využitelné ve vzdělávacích programech mateřských škol.

V rámci projektu bylo vyvinuto 5 vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP spolu se studijními materiály, metodikami a dalšími studijními oporami. Vzdělávacích programů se zúčastnílo 143 pracovníků 47 mateřských škol. Bylo zrealizováno 10 tuzemských a 1 zahraniční stáž (v Halifaxu ve Velké Británii) pedagogických pracovníků. Zároveň také vznikla popularizačně-vzdělávací publikace, která bude byla distribuována všem MŠ v území dopadu projektu (Plzeňský, Karlovarský, část Středočeského a část Jihočeského kraje – cca 400MŠ).

Publikace

TECHMANIA - NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ

Fakta a zajímavosti

Věděli jste, že:

 • jsme vytvořili 5 nových vzdělávacích programů?
 • ve kterých jsme proškolili 143 učitelů ve 47 školkách?
 • a školkám dali 7 068 kg potřeb a pomůcek?

Fotografie

Výukové kurzy DVPP pro předškolní pedagogy

Technické a přírodní materiály

Přehled témat:

 • přehled základních a přírodních materiálů
 • vlastnost materiálů, možnosti jejich využití, výhody, nevýhody, limity, dostupnost
 • praktické využití materiálů v polytechnickém vzdělávání/výchově ve vazbě na RVP PV, resp. ŠVP, vhodné vyučovací metody
 • didaktika práce s materiály (včetně bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí i pedagogů)

 Vazba na oblasti RVP PV:

 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a jeho svět

Přírodní a fyzikální zákony

Přehled témat:

 • vybrané přírodní a fyzikální pojmy a zákony ve vazbě na RVP PV
 • porozumění dětí souvislostem a vazbám
 • vhodné metody aplikace přírodních a fyzikálních zákonů při řešení problémů ve výuce
 • didaktika práce s materiály (včetně bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí i pedagogů)

 Vazba na oblasti RVP PV:

 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a jeho svět

Profese, činnosti a nářadi

Přehled témat:

 • profese jako nástroj zprostředkování různých oblastí činnosti člověka a společnosti
 • popis vybraných pozic, činností a pracovních nástrojů
 • vytváření vazeb mezi profesemi – činnostmi – nástroji
 • vhodné vyučovací metody
 • didaktika práce s nářadím (včetně bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí i pedagogů)

 Vazba na oblasti RVP PV:

 • Dítě a společnost

Aktivní řešení technického problému

Přehled témat:

 • projektová výuka jako forma řešení jednoduchého problému, význam vlastní iniciativy dětí při řešení problému
 • metodika uvádění problému, role učitele, metody práce s dětmi při řešení problému
 • zpětná vazba a její význam
 • příklady projektů v kontextu RVP PV

 Vazba na oblasti RVP PV:

 • Dítě a jeho psychika

Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce

Přehled témat:

 • základní přehled didaktických pomůcek v oblasti polytechnického vzdělávání
 • správný výběr vhodných pomůcek ve vazbě na cíle vzdělávání
 • didaktika práce s vybranými pomůckami

 Vazba na oblasti RVP PV:

 • Dítě a jeho psychika

Logolink OPVK