Domů > O Techmanii

O Techmanii

Plzeňské science center Techmania je experimentální stanice pro zvídavé. Představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem Techmanie je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

Science center nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. Fyzika, chemie, matematika, astronomie či biologie jsou rovněž námětem populárně-vzdělávacích show a programů v laboratořích a dílnách.

Jako iniciátor, partner či koordinátor řady českých i mezinárodních projektů působí tým Techmanie velmi aktivně na poli komunikace vědy; jeho projektové aktivity sahají od pořádání edukativních soutěží či seminářů přes tvorbu vzdělávacích materiálů či organizaci tematických výstav věnovaných potenciálu vědeckovýzkumných center až po národní koordinaci tak významných akcí, jako je např. Noc vědců.

Budoucnost projektu Techmanie, u jehož zrodu stála v roce 2005 společnost ŠKODA Investment a.s. a Západočeská univerzita v Plzni, je jasná: Techmania chce být i nadále pevnou součástí neformálního vzdělávání v České republice.

Ředitel společnosti

Ing. Jiří Královec

Správní rada

Předseda správní rady: doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
Člen správní rady: Ing. Tomáš Ignačák, MBA
Člen správní rady: Ing. Miroslav Heráň

Ředitel společnosti: Ing. Jiří Královec

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Člen dozorčí rady: Mgr. Radka Trylčová
Člen dozorčí rady: Ing. Zdeněk Sváta Ph.D.
Člen dozorčí rady: doc. ak. mal. Josef Mištera
Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Šrámek
Člen dozorčí rady: Ing. Petr Šubrt

 

Jedním ze zakladatelů Techmania Science Center je společnost Škoda Investment a.s.

 

Západočeská univerzita v Plzni.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vznikla na základě zákona ČNR č. 314/91 Sb., ze dne 9. 8. 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. V době svého vzniku měla pět fakult (aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, pedagogickou, strojní) se 4 200 studenty. K zakládajícím fakultám připojila v roce 1993 Fakultu právnickou a v roce 1999 Fakultu humanitních studií. V současné době má ZČU sedm fakult se 61 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Přes 17 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Co do počtu studentů je univerzita sedmou největší veřejnou vysokou školou v České republice s výrazně diverzifikovanou nabídkou studijních programů z oblasti technických, přírodních, humanitních a právních věd, ekonomie, umění a přípravy učitelů.

Za dobu svého působení si Západočeská univerzita v Plzni vydobyla postavení významného centra vysokoškolské vzdělanosti i výzkumných aktivit. K nejdůležitějším změnám v rozvoji ZČU patří značný nárůst počtu výzkumných projektů a studentů v doktorském studiu, rozvoj celoživotního vzdělávání, navazování dalších mezinárodních kontaktů včetně účasti v řadě vzdělávacích a výzkumných projektů EU, zavedení systému certifikátových programů a studijních programů v angličtině, zařazení studijních programů Fakulty aplikovaných věd, Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní do indexu FEANI, což umožňuje absolventům získat titul EUR ING.

Vize univerzity je založena na partnerství, v němž zvláště významný je vztah k městu Plzeň a k Plzeňskému kraji. Pro tento region univerzita nabízí nejen širokou škálu studijních programů (z oblasti technických, přírodních a humanitních věd, přípravy učitelů, ekonomie a práva), ale ovlivňuje a bude stále významněji ovlivňovat transfer moderních technologií a zprostředkovávat a podporovat účast regionu v mezinárodních projektech, a to i v oblasti sociální a celoživotního vzdělávání. I když se univerzita zaměřuje především na Plzeňský kraj, bude nadále otevřena studentům z celé České republiky i ze zahraničí.