Domů > Projekty > Region talentů: Techmania talent

Region talentů: Techmania talent

 

Doba trvání: 20.12. 2019 – 31. 12. 2021
Dotační program: Nadační příspěvek RSJ Foundation
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Oblast podpory: 1) Bio – psycho – sociální aktivity
Reg.č. projektu:  NP – 051 - 2019

Stručný popis projektu

Cílem této aktivity je podpora, vedení mladých talentů a jejich projektů. Projekt reaguje na nedostatek příležitostí rozvoje nadaných žáků v regionu.  Prioritním cílem projektu je podpořit aktivitu nadaných a přemýšlivých studentů středních škol. V rámci projektu bude uspořádána talentová soutěž, z níž budou vybrány 3 projekty. Techmania Science Center nabídne vybraným studentům své zázemí, podporu a vedení pod odborným lektorem v dané oblasti (zejména v přírodních vědách a technických oborech). Techmania má v této oblasti práce s nadanými zkušenosti, neboť v minulých letech již byla realizátorem obdobného projektu Techmania Talent.

Vybraní studenti získají znalosti i zkušenosti s vedením a realizací projektu v praxi. Cenné budou zejména zkušenosti s převedením projektu do praxe. Mentor pomůže studentovi uvažovat o jeho záměru v širším kontextu jak po stránce odborné i manažerské.

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz