EXLIZ

EXLIZ – Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0013
Doba trvání: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015
Dotační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Hlavní řešitel projektu: Západočeská univerzita v Plzni

Kontaktní osoba

Ing. Hana Královcová
Vedoucí oddělení projektů
Techmania Science Center o. p. s.

Adresa: U Planetária 1, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 734 283 928
E-mail: hana.kralovcova(et)techmania.cz

Stručný popis projektu

Projekt EXLIZ byl spolufinancován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zaměřený na podporu komunikace vědy. V průběhu projektu probíhaly semináře, kaučing postdoc a mentorů, byly vytvořeny brožury zaměřené na propojení formálního a neformálního vzdělávání, výuková videa, videomedailonky vědců.

V rámci aktivit poskytl projekt mladým lidem 75 seminářů a vzdělávacích workshopů ve spolupráci se zahraničními i českými lektory. Proškoleno bylo 685 studentů a 257 akademických pracovníků ZČU. Jako výstup tohoto projektu byla zpracována rešerše Best practice propojení formálního a neformálního vzdělávání, která ukazuje významné změny ve vnímání a nezastupitelnou roli neformálního vzdělávání pro současné žáky a studenty, hlavně ovšem pro začínající pedagogy. Dále brožury Známí i neznámí Češi na poli vědy, Ženy ve vědě, Sborník seminářů SCICOM.

 

Fakta a zajímavosti

Věděli jste, že:

  • jsme proškolili 672 studentů a 253 akademických pracovníků?
  • v 75 seminářích?
  • natočili 10 videomedailonků, vydali 4 publikace a napsali 31 článků?

Ukázka videa