Domů > Projekty > Region talentů-Profese: Klub pro nadané a přemýšlivé děti

Region talentů-Profese: Klub pro nadané a přemýšlivé děti

 

Doba trvání: 10. 12. 2019 – 31. 12. 2021

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Dotační program: 1) Nadační příspěvek RSJ Foundation

2) Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Oblast podpory: 1) Bio – psycho – sociální aktivity

2) Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020

Reg.č. projektu:
  1. NP – 049 - 219
  2. č. 0056/7/NAD/2020

Stručný popis projektu

Projekt reaguje na skutečnost, že nadaní žáci ZŠ nepovažují profesi učitele, podnikatele, inženýra nebo vědce za dostatečně atraktivní pro svou budoucí profesní kariéru. To vnímáme jako rostoucí společenský problém. Je to dáno společenskými předsudky a žádnou nebo malou pozitivní zkušeností. Projektem bude podpořena neformální vzdělávací aktivita pro kognitivně nadané žáky, která je obohatí nejen novými poznatky z přírodních věd, ale také budou v kontaktu s podobně smýšlejícími vrstevníky.

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz