Domů > Techmania Talent

Techmania Talent

Představení systému péče o nadané v Techmanii

Techmania Science Center disponuje uceleným systémem péče o nadané žáky a studenty, a to od předškolního věku až po střední školu. 

 Klíčem je systematická péče o talent a nadání již od předškolního věku. Zároveň je nezbytné podporovat učitele a lektory pracující s nadanou mládeží. 

Výjimečnost systému spočívá převážně v přístupu kdětem a přihlédnutí k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. V případě pravidelných Klubů a Akademie je například důležité zvolit vhodné metody vedení jednotlivých lekcí, např. předkládáním problémových úloh bez návrhu řešení lektorem. Pro podporu kreativity se osvědčilo používat jako ústřední téma například populární kosmický výzkum nebo zasazení příběhové linky do budoucnosti. V rámci jednoho Klubu nabízíme prozkoumání ústředního tématu hned zněkolika oborů (nejčastěji přírodovědných, polytechnických). Tento přístup dává možnosti funkční kooperace dětí s různými zájmy a různou úrovní znalostí v jednotlivých oborech. 

Nezanedbatelnou součástí práce s nadanými dětmi je jejich setkávání s podobně orientovanými vrstevníky. Toto je velmi důležité pro jejich zdravý sociální vývoj, sebevědomí potažmo sebehodnocení. 

 • Naši lektoři mají dlouholeté zkušenosti se specifickou prací s nadanými a talentovanými dětmi, často s tzv. dvojí výjimečností.  
 • Při soustavné práci dbáme na prostor pro kreativitu a přirozenou zvídavost, která je nejlepší hnací silou k objevování a učení.  
 • Zejména u nadaných a přemýšlivých dětí je potřeba dbát také na zdravý bio-psycho-sociální vývoj a umožňovat dětem setkávání se stejně zaměřenými vrstevníky. 
 • Nezanedbatelné je také vytvořit prostor pro uvědomování si vlastních vloh a nadání. Jen tak může být jejich potenciál plně rozvíjen. 

Pro funkční podporu nadaných dětí je nezbytné zajistit: 

 • síťování nadaných dětí, jejich rodičů a odborníků  
 • inspirativní program pro rozvoj talentu  
 • komunikaci tématu směrem k pedagogům i laické veřejnosti 

 Nadaní jedinci jsou nepostradatelným motorem rozvoje společnosti. Věnujme jim zvláštní pozornost a přispějme tak k budoucí konkurenceschopnosti našeho regionu i České republiky.  

Právě u nás pobíhá:

 

Plánujeme:

 • realizace talentových soutěží
 • odborné exkurze nadaných do firem VaVaI
 • projektové dny na podporu nadání
 • vzdělávání pedagogů v práci s nadanými
 • prohlubování spolupráce se ZČU v Plzni a s inovativními podniky v regionu

 

Kde nás najdete:

Techmania Science Center
Nadaní a přemýšliví Techmania Science Center

 

 

 

Kontaktní osoba:

Jitka Mašindová

Projektová manažerka

Techmania Science Center o.p.s.

Adresa: U Planetária 1, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 737 247 597
E-mail: jitka.masindova(et)techmania.cz