Domů > O Techmanii > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní vztahy

Zakoupením vstupenky do Techmania Science Center o. p. s. (dále také „TSC“)  dochází k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a TSC. Zakoupením vstupenky do TSC akceptuje zákazník tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) a současně se zavazuje dodržovat návštěvní řád TSC, který je dostupný na www.techmania.cz (dále také „web TSC“).

TSC si vyhrazuje právo, a to i bez udání důvodů, kdykoliv změnit ceny vstupenek (dále také „ceník“), jakož i VOP, přičemž taková změna je platná ke dni uveřejnění ceníku či VOP na webové stránce www.techmania.cz a účinná ke dni uvedenému v novém ceníku.

Způsoby prodeje vstupenek

Vstupenky do TSC lze zakoupit následujícími způsoby:

  1. přímým prodejem v sídle Techmania Science Center o.p.s. (U Planetária 1, Plzeň),
  2. on-line prodejem prostřednictvím webového portálu www.eshop.techmania.cz.
  3. nákupem na fakturu – tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada vstupenek bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (vyřizuje finanční oddělení společnosti TSC).

Ceny a poplatky

Aktuální cena vstupenek je uvedena na webové stránce www.techmania.cz včetně zákonné sazby DPH.  Uplatňuje-li zákazník nárok na poskytnutí nabízených akcí a obdobných zvýhodněných balíčků vstupenek ze strany TSC, je povinen prokázat oprávněnost takového nároku nejpozději před zaplacením vstupenky na recepci TSC. Podmínky nabízených akcí a obdobných zvýhodněných balíčků vstupenek jsou uvedeny na webovém portálu www.techmania.cz.

On-line prodej vstupenek a internetová rezervace místa

K objednání vstupenek on-line prostřednictvím webového portálu TSC (dále jen „objednávka“) je možné se registrovat na webových stránkách www.eshop.techmania.cz . Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v registračním formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti TSC a s případným zasíláním e-mailových informací o akcích TSC.

Zákazník má možnost si vybrat, zda zakoupí pouze vstup do expozic, který zahrnuje také vstup na film do vyčerpání volných míst (bez záruky, že se zákazník na daný film dostane) nebo zakoupí vstup do expozic včetně rezervace na film, přičemž v tomto případě je vstup na film zaručen zakoupenou rezervací. Volná kapacita sálu je vždy vypsána na rezervačním webu TSC u jednotlivých sálů. Při on-line nákupu lze provést rezervaci místa na více filmů v daný den ke každé vstupence.

Stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“ odesílá zákazník svůj požadavek na vybranou vstupenku a případně na film (ve 3D Planetáriu nebo ve 3D Cinema). Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu obchod@techamania.cz, info@techmania.cz nebo telefonicky na recepci TSC. Zákazník je povinen si zapsat číslo internetové rezervace pro účely vytištění vstupenky na recepci TSC.

Zákazník po příchodu do TSC sdělí obsluze recepce TSC číslo rezervace nebo příjmení, na které byla rezervace vytvořena. Zákazník, který má platnou rezervaci z webového portálu, má možnost využít ke svému odbavení a zaplacení rezervace místa přednostní pokladnu k tomu účelu určenou, pokud je v provozu.

V případě, že systém akceptuje rezervaci místa z webového portálu, bude zákazník vyzván k úhradě příslušné částky za rezervované místo a obsluha recepce vytiskne platnou vstupenku.

Rezervace a úhrady místa na film (ve 3D Planetáriu nebo ve 3D Cinema) končí 30 minut před plánovaným začátkem filmu. Sál 3D Planetária nebo 3D Cinema se pro zákazníky s platnými rezervacemi místa otevírá 15 min před začátek projekce daného filmu.

Cizinci a další osoby, které požadují promítání filmu (ve 3D Planetáriu nebo ve 3D Cinema) v jiném než českém znění, jsou povinni zakoupit si rezervaci místa. Zakoupením rezervace místa a ohlášením požadavku na cizojazyčnou projekci na recepci TSC vzniká zákazníkovi právo na poskytnutí 1 ks sluchátek, díky nimž může zhlédnout film v cizím jazyce.

Dárkové poukázky, volné vstupenky, permanentní vstupenky

Dárkové poukázky, volné vstupenky a permanentní vstupenky, jejichž doba platnosti ještě neuplynula, je možno směnit za platnou vstupenku na vybraný den dle aktuálního ceníku. Dárkové poukázky, volné vstupenky a permanentní vstupenky nezahrnují poplatek za rezervaci místa na projekci (ve výši 30 Kč/ 1 místo), doplatek za rezervaci je nutno uhradit zvlášť.

Dosavadní smlouvy o spolupráci při rezervaci vstupenek do TSC a jejich podmínky

„Smlouva o spolupráci při rezervaci vstupenek do TSC“, která byla uzavřena s některými klienty TSC (hotely, cestovní kanceláře, apod.) zůstává nadále platná, přičemž vstupenka zakoupená dle této smlouvy, bude obsahovat navíc vstup na projekci ve 3D Planetáriu a ve 3D Cinema bez rezervace místa.

Vstupné a rezervace pro školy

Vstupné a rezervace pro školy je od 1. 1. 2021 170 Kč/žáka. Při nákupu vstupenek na film do 3D Planetária nebo do 3D Cinemy a při nákupu vstupenek na tematický blokový program získává škola automaticky vstup do všech expozic (v budově TSC i v budově 3D Planetária) zdarma. V případě požadavku na změnu programu je tato změna zpoplatněna.

Cena 170 Kč/žáka je platná také pro zprostředkovatele (CK, apod.), kteří zajišťují vstup do TSC pro školní skupiny (školy, školky). Pro nárok na zvýhodněné vstupné však musí být dodrženy podmínky takového vstupného, viz Jednorázové vstupné pro školy.

Vstupné pro školy je platné po dobu schváleného školního roku od září do června, během letních prázdnin není možné jej využít.