Domů > Projekty > Připravované projekty

Připravované projekty

Mars 5.0

 • interaktivní expozice zaměřená na osidlování jiné planety
 • design vesmírného modulu mířícího na Mars
 • astronomie, kosmonautika, terraformace

Technology Center

 • zvyšování znalostí o moderních technologiích
 • vývoj nových vzdělávacích programů pro technickou výchovu dětí a mládeže
 • aktivity vedoucí ke správné volbě budoucího povolání a uplatnění na trhu práce

Media Center

 • popularizace vědy a techniky a výsledků výzkumu
 • setkávání s vědci
 • realizace videí popularizujících vědu
 • propagační aktivity zvyšující zájem o vědu a techniku

Learning Center

 • badatelsky orientovaná výuka
 • zanesení moderních metod výuky do přípravy budoucích učitelů a další vzdělávání učitelů
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání
 • realizace vzdělávacích pořadů a workshopů
 • vývoj nových vzdělávacích filmů do planetária a programů Science on a Sphere
 • vývoj nových vzdělávacích show a programů do laboratoří

Zelená Techmania

 • expozice zaměřená na životní prostředí
 • využití dešťové vody
 • zlepšení ovzduší v areálu Techmania
 • venkovní odpočinková zóna pro návštěvníky

Kontakt

Techmania Science Center o. p. s.

Adresa: U Planetária 1, 301 00 Plzeň
E-mail: projekty@techmania.cz