Domů > Projekty > POVEZ II. – podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

POVEZ II. – podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Doba trvání celého projektu: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. POVEZ II proto řeší problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní). Projekt je financován z ÚP a realizace plánované vzdělávací aktivity, která má prohloubit kvalifikaci zaměstnance TSC je datována v rozmezí 9.5.2019-30.6.2019.