Domů > Dětská skupina Zvědavci

Dětská skupina Zvědavci

Dětská skupina Zvědavci je umístěna v prostorách Techmania Science Center. Dětem poskytuje široké zázemí pro všeobecný rozvoj díky využití všech expozic, dílen pro pokusy s odborníky z Techmanie a planetária. Pro osvojování si kompetencí v oblasti polytechnické výchovy jsou využívány prostory celé Techmanie a používány polytechnické kufříky pro děti v ranném věku vyvinuté Techmanií.

Děti jsou vedeny k osvojování si kompetencí ve všech oblastech předškolní výchovy. V průběhu každodenních činností dětské skupiny se seznamují s anglickým jazykem.

V průběhu celého dne jsou využívány moderní metody a formy práce pro získávání kompetencí ve všech oblastech, včetně využívání efektivní komunikace s dětmi.

Pro pobyt venku je k dispozici uzavřená zahrada s herními prvky o rozloze více než 500 m2. Zahrada byla vybudována v roce 2016. V roce 2020 došlo v této zahradě k významné renovaci za získání finanční podpory z dotačního programu EU, cílem vybudování zahrady je zaměření na environmentální výchovu. Děti na zahradě pěstují vlastní ovoce, zeleninu i bylinky, s využitím obnovitelných zdrojů. Nezapomínáme také na  hudební a výtvarné činnosti.

Těšíme se na nové Zvědavce! Sledujte naše stránky. Plánujeme Den otevřených dveří, příp. možnost individuální návštěvy.