Domů > Dětská skupina Zvědavci

Dětská skupina Zvědavci

V provozu 1. 7. 2021

Dětská skupina Zvědavci je umístěna v prostorách Techmania Science Center. Dětem poskytne  široké zázemí pro všeobecný rozvoj díky využití všech expozic, dílen pro pokusy s odborníky z Techmanie a planetária. Pro osvojování si kompetencí v oblasti polytechnické výchovy budou využívány prostory celé Techmanie a používány polytechnické kufříky pro děti v raném věku vyvinuté Techmanií.

Děti budou vedeny k osvojování si kompetencí ve všech oblastech předškolní výchovy. V průběhu každodenních činností dětské skupiny se budou seznamovat s anglickým jazykem.

V průběhu celého dne budou využívány moderní metody a formy práce pro získávání kompetencí ve všech oblastech, včetně využívání efektivní komunikace s dětmi. 

Pro pobyt venku je k dispozici uzavřená zahrada s herními prvky o rozloze více než 500 m2. Zahrada byla vybudována v roce 2016. V roce 2020 došlo v této zahradě k významné renovaci za získání finanční podpory z dotačního programu EU, cílem vybudování zahrady je zaměření na environmentální výchovu. V  naší nové přírodní zahradě děti čeká pěstování vlastního ovoce, zeleniny i bylinek, s využitím obnovitelných zdrojů.

Spolupracujeme s Mensou ČR, provádíme testování IQ, dále spolupracujeme s klinickým logopedem a provádíme logopedickou prevenci. Nezapomínáme také na  hudební a výtvarné činnosti.

Těšíme se na nové Zvědavce! Sledujte naše stránky. Plánujeme Den otevřených dveří, příp. možnost individuální návštěvy.