KiiCS

KiiCS – Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science

Doba trvání:

1. 2. 2012 - 31. 1. 2015
Dotační program: 7. rámcový program Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj
Oblast podpory: Capacities/ Science in Society
Hlavní řešitel projektu: ECSITE

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

Tříletý projekt se zaměřuje na interakce mezi kreativním sektorem a vědou. Cílem je přinést důkazy o tom, že spolupráce umění a vědy podporuje inovace, vytváří podmínky pro setkávání a prolínání těchto sektorů, a to mj. skrze následující prostředky a opatření:

  • identifikace nových forem udržitelné lokální i celoevropské spolupráce
  • zapojení mladých lidi do všech úrovní projektu – management, vývoj aktivit, mentoring, šíření výsledků
  • trénink a vzdělávací příležitosti specifické věkové skupině 14-17 let v kontextu mise science center a muzeí v Evropě
  • podpora podnikání podporou inovativních nápadů a projektů a zapojením podniků do projektu
  • originální akce k šíření výsledků projektu

 

„Kreativní sektor“ v tomto projektu zahrnuje širokou škálu oborů: výtvarné a divadelní umění, film, DVD a video, TV a rozhlas, video hry, nová média, hudbu, knihy, tisk, architekturu a design, grafiku, oděvní návrhářství, reklamu.

18 zúčastněných science center, sdružených ve skupinách po třech, připraví na podporu zájmu mladých lidí o vědu 6 aktivit/projektů, inspirovaných propojením vědy a uměleckého sektoru, pro věkovou skupinu 14-17 let. Projekt bude v Evropě široce prezentován (web, soutěže o ceny, informační setkání, prezentace projektu na 30 evropských akcích, vysílání krátkých filmů o výsledcích projektu na mezinárodní TV stanici apod.) a bude napojen na jiné projekty 7. RP, např. projekt PLACES.

Aktivity v projektu

Workshop na téma inteligentních oděvů. Na čtyři desítky studentů se zapojili do workshopu o využití technologií v oděvech. 

Soutěž "Věda v novém kabátě". Soutěž pro talentované mladé lidi, kteří mají nápady, jak využít moderní technologie v oblečení. 

Fakta a zajímavosti

FP7_EU