VATNB

Věda a technika nás baví!

Registrační číslo:

385

Doba trvání:

1. 12. 2014 - 30. 6. 2015
Dotační program: Evropská územní spolupráce - Cíl 3 - Česko-Bavorsko
Oblast podpory: Vzdělávání
Hlavní řešitel projektu: Techmania Science Center o.p.s.
Stránky projektu: vat.techmania.cz

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

Program podpory Cíl 3 si klade za cíl rozvíjet bavorsko-české příhraničí jakožto společný životní, hospodářský a přírodní prostor s budoucností. K tomuto „srůstání“ je zapotřebí společného poznání. Cílená motivace žáků a studentů ke studiu technických obory a zájmu o vědu jako takovou bez rozdílu hranice k tomu výraznou měrou přispívá.

Nástroji, jak zvýšit motivaci žáků a studentů a zároveň vzájemnou komunikaci vzdělávacích institucí v příhraničí přes hranice jsou:

  1. Na základě výsledků realizovaného on-line dotazníkového šetření (mezi MŠ, ZŠ, SŠ) připravit pro jednotlivé stupně vzdělávacích institucí (MŠ, ZŠ, SŠ) doplňující studijní materiály, které budou na míru připraveny v příslušném jazyce a zdarma pak distribuovány do těchto škol, které projeví ve fázi dotazování zájem. Snaha o oslovení všech škol ve vymezené oblasti.
  2. Uspořádání vědecké soutěže mezi týmy žáků SŠ (včetně gymnázií) na obou stranách hranice. Cílem je připravit projekt (prezentace zajímavých jevů z oblasti vědy a techniky). Na každé straně hranice budou vybrány odbornou porotou složenou z odborníků z obou stran hranice (zapojení obou partnerů) 3 české a 3 německé týmy, které se pak se svou školou zúčastní slavnostního česko-německého vyhlášení v Techmania Science Center a bude jim zajištěna i doprava na tuto akci. Celé slavnostní vyhlášení bude dvojjazyčné.
  3. "vědecké“ road show (MŠ, ZŠ, SŠ, partner projektu) na bavorské straně – interaktivní podpora vzdělávání, podpora v rámci regionu se slabým zastoupením obdobných organizací.

Fakta a zajímavosti

Věděli jste, že:

  • se projektu zúčastnilo 486 dětí?
  • jsme udělali celkem 8 roadshow na bavorských školách
  • vydali jsme 4 publikace, které jsme rozeslali na 600 mateřských, základních a středních škol v ČR a Bavorsku?