Domů > Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací

Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací

 

Doba trvání: 1/2021 – 12/2022
Dotační program: Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2022
Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni
Partner projektu: Techmania Science Center o.p.s.
Oblast podpory: Výzkum a vývoj v oblasti Optiky, laserové optiky a kvantové optiky
Reg.č. projektu: Vl04000029

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na výzkum termodiagnostických metod s využitím termokamer jako nástrojů pro bezkontaktní a rychlé určení osob se zvýšenou teplotou a současně nástrojů pro efektivní zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů a zvládání krizových situací a epidemických hrozeb. Součástí projektu je proto výzkum nových řešení pro spolehlivou identifikaci potenciálně nakažených osob s projevy zvýšené tělesné teploty, výzkum využití bezkontaktní termodiagnostiky pro včasné varování při vzniku epidemické situace a monitorování jejího průběhu a výzkum dalších možností uplatnění termokamer v činnostech jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Kontaktní osoba

Bc. Jitka Mašindová

Projektová manažerka

Techmania Science Center o. p. s.

Adresa: U Planetária 1, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 737 247 597
E-mail: jitka.masindova(et)techmania.cz