Domů > Projekty > Zelená Techmania III.

Zelená Techmania III.

 

Doba trvání: 2020 - 2021
Dotační program: OŽP MMP
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Oblast podpory: OŽP MMP
Reg.č. projektu: 2021/000902

Stručný popis projektu

Projekt je primárně zaměřen na revitalizaci prostoru v areálu Techmania Science Center a na environmentální výchovu a vzdělání návštěvníku Techmania Science Center.

Přínos projektu bude ekologického a vzdělávacího charakteru. Výsledkem bude zlepšení mikroklimatu pomocí zeleně, eliminace nepříjemných dopadů průmyslového prostoru v letních měsících, zlepšení estetické a ekologické funkce areálu Techmania Science Center s pozitivním vlivem na zdraví lidí. Dojde také ke zvýšení povědomí návštěvníků o přírodních vědách, speciálně ekologii a hospodaření s dešťovou vodou (viz problematika úbytku spodních vod). Primární snahou v souvislosti s edukativním charakterem projektu je posílení vztahu veřejnosti k blízkému okolí za účelem uvědomění si své zodpovědnosti za jeho stav.

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz