Domů > Dětská skupina Koumáci 2020

Dětská skupina Koumáci 2020

Dětská skupina Koumáci 2020

 Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016914
Doba trvání: 1. 9. 2020 - 28. 2. 2022
Dotační program: OP Zaměstnanost
Oblast podpory: Výzva 101 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Webové stránky: http://techmania.cz/detska-skupina/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013290855406

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz


OPZ_barevne


 

Stručný popis projektu

Projekt Dětská skupina Koumáci 2020 navazuje na úspěšně realizovaný projekt provozu dětské skupiny v Techmania Science Center. Jeho cílem je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Kapacita dětské skupiny Koumáci je 24 dětí ve věku od 3 do 6 let. Třída je moderně a komfortně zařízena, dětská strava je zajištěna vlastní jídelnou. Pro pobyt venku využívá dětská skupina vlastní zařízenou oplocenou zahradu, která je umístěna přímo u hlavního vchodu do DS.

Program dětské skupiny je zaměřen na 3 základní směry: polytechnická výchova, anglický jazyk, tělesná výchova. Výuka polytechniky v dětské skupině je zajištěna pomocí pravidelných návštěv Science centra. Děti pomocí pokusů a experimentů s edutainery Techmanie získávají vztah k přírodním vědám a technické výchově a touhu po poznání jako takovém. Tělesná výchova je zařazena v rámci denního programu dětské skupiny.

Techmania Science Center úspěšně provozuje dětskou skupinu Koumáci již od 1.9.2016. 

Fotogalerie: