Domů > Projekty > Erasmus +

Erasmus +

Erasmus + Vzdělávání zaměstnanců TSC za účelem zvýšení jejich kompetencí

Doba trvání: 1. 10. 2018 - 30. 4. 2021
Dotační program: Erasmus +
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Oblast podpory: vzdělávání dospělých
Reg.č. projektu: 2018-1-CZ01-KA104-047620

Stručný popis projektu

Záměrem projektu je účast týmu pracovníku a pracovnic Techmania Science Centra na vědeckých konferencích, kurzech, a stínování v jiných vědeckých centrech. Účast na odborných konferencích posílí kompetence pracovníků Techmania Science Centra a zkvalitní vzdělávání a služby poskytované návštěvníkům TSC napříč cílovými skupinami. Zkvalitní také spolupráci se školami, univerzitou a výzkumnými organizacemi při projektech zaměřených na transfer technologií, komunikace vědy a podporu inovativních forem vzdělávání. Během stínování (tzv. job shadowingu) se budou naši zaměstnanci profesně rozvíjet v relevantních organizacích v zahraničí. Získají nové zkušenosti a vědecké poznatky, které bude možné dále uplatnit v rámci různorodých programů science centra. 

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz