Domů > Projekty > Zelená Techmania IV

Zelená Techmania IV

Doba trvání: 2023 - 2024
Dotační program: Finanční podpora z Fondu životního prostředí města Plzně 2023
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Oblast podpory: Životní prostředí
Reg. č. projektu: č. 2023/006724

Stručný popis projektu:

Projekt je primárně zaměřen na revitalizaci prostoru v areálu Techmania Science Center a na environmentální výchovu a vzdělání návštěvníku Techmania Science Center. Přínos projektu bude ekologického a vzdělávacího charakteru. Výsledkem bude zlepšení mikroklimatu pomocí zeleně, eliminace nepříjemných dopadů průmyslového prostoru v letních měsících, zlepšení estetické a ekologické funkce areálu Techmania Science Center s pozitivním vlivem na zdraví lidí. Dojde také ke zvýšení povědomí návštěvníků o přírodních vědách, speciálně ekologii a hospodaření s dešťovou vodou (viz problematika úbytku spodních vod). Primární snahou v souvislosti s edukativním charakterem projektu je posílení vztahu veřejnosti k blízkému okolí za účelem uvědomění si své zodpovědnosti za jeho stav.

Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Čeněk

Projektový manažer

Techmania Science Center o. p. s.

Adresa: U Planetária 1, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 737 247 584

E-mail: projekty(et)techmania.cz