Domů > Projekty > Dětská skupina Koumáci

Dětská skupina Koumáci

Dětská skupina

 Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008380
Doba trvání: 1.9.2018-31.8.2020
Dotační program: OP Zaměstnanost
Oblast podpory: Výzva 073 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Webové stránky: http://techmania.cz/detska-skupina/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013290855406

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz


OPZ_barevne


 

Stručný popis projektu

Projekt DS Koumáci navazuje na úspěšně realizovaný projekt vybudování a provozu Děstké skupiny v Techmania Science Center.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Došlo tedy k navázání na dosavadní služby péče o dítě v Techmania Science Center, tedy navázání na dosavadní provoz dětské skupiny, aby došlo k neustálému rozvoji a zlepšování nabídky cenově dostupného a kvalitního zařízení a služeb péče o děti. Jelikož je dosavadní poptávka po provozu DS stále vysoká, účelem projektu je provoz DS realizovat dále.

Kapacita DS je 24 dětí ve věku od 3 do 7 let. Třída je moderně a komfortně řízena, dětská strava je zajištěna vlastní jídelnou. Pro pobyt venku využívá DS vlastní zařízenou oplocenou zahradu, která je umístěna u hlavního vchodu do DS.

Program dětské skupiny je zaměřen na 3 základní směry: polytechnická výchova, anglický jazyk, tělesná výchova. Výuka polytechniky v dětské skupině je zajištěna pomocí pravidelných návštěv Science centra, laboratoří a dílen, děti pomocí pokusů a experimentů s edutainery Techmanie získávají vztah k přírodním vědám a technické výchově a touhu po poznání jako takovém. Tělesná výchova je zařazena v rámci denního programu dětské skupiny.

Fotogalerie: