Domů > Projekty > Techmania – Digitální programy pro výuku

Techmania – Digitální programy pro výuku

Techmania – Digitální programy pro výuku

Doba trvání: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Dotační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Oblast podpory: Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3
Reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012368

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnění školní výuky pomocí propojení formálního a neformálního vzdělávání prostřednictvím vytvoření digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) obsahujících tematicky uspořádanou digitální prezentaci exponátů Techmania SC. Vytvořené interaktivní motivační DVZ budou obsahovat videonahrávky exponátů a na ně navázané úlohy a výukové programy pro aktivizaci učení a lepší pochopení látky. DVZ podpoří rozvoj klíčových kompetencí žáků, zejména v přírodovědných oborech a budou sloužit jako didaktická opora pro pedagogické pracovníky.

Kontaktní osoba

Ing. Veronika Kunclová

Projektová manažerka
Techmania Science Center o. p. s.

Adresa: U Planetária 1, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 734 282 707
E-mail: projekty(et)techmania.cz