RRI

RRI TOOLS: projekt na podporu zodpovědného výzkumu a inovací pro společnost

Období realizace:

1. 1. 2014 - 31. 12. 2016
Dotační program: 7. rámcový program pro výzkum a technologický výzkum
Oblast podpory: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1
Hlavní řešitel projektu: Nadace „la Caixa" v konsorciu 26 organizací
Stránky projektu: www.rri-tools.eu

Kontakt

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

V roce 2007 byl v rámci 7. rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj sestaven akční plán „Vědu ve společnosti“ (Science in Society (SiS)) s hlavním cílem přimět veřejnost k angažovanosti a vést oboustranný dialog mezi ní a vědeckou komunitou. Od roku 2010 je hlavním cílem SiS vytvořit koncept, který odpovídá směřování, potřebám a cílům evropských občanů, rámec pro RRI (Responsible Research and Inovation) – odpovědný výzkum a inovace.

Odpovědný výzkum a Inovace znamená, že všichni aktéři ve společnosti budou společně pracovat během celého procesu výzkumu a vývoje, a to proto, aby lépe vyřešili jak proces výzkumu a vývoje, tak jeho výsledky, které by měly přinášet požadované hodnoty, uspokojit potřeby a očekávání Evropanů.

RRI v sobě zahrnuje celkem 6 oblastí spojených s RRI:

  1. Angažovanost veřejnosti napříč společností a jejich zapojení do procesů výzkumu a vývoje
  2. Kreativní zdělávání o vědě, a to jak formálními tak neformálními způsoby
  3. Genderová vyváženost v zapojení a angažovanosti ve výzkumu a vývoji a to ve všech sférách společnosti
  4. Etika – výzkum a vývoj musí respektovat základní práva a dosahovat vysokého etického standartu
  5. Otevřený přístup k výsledkům výzkumu a vývoje financovaného z veřejných prostředků
  6. Političtí reprezentanti mají odpovědnost za škodlivý a neetický výzkum a inovace.

 

RRI Responsible Research and Innovation je ústředním projektem v rámci strategie Horizon2020 (2014-2020), nového rámcového programu pro Výzkum a inovace Evropské komise. S rozpočtem 7 milionů euro sdružuje RRI kromě Techmanie dalších 25 institucí v 30 evropských zemích.

Techmania Science Center působí v tomto projektu jako národní koordinátor činností spojených s RRI a jejími partnery pro Českou Republiku se stala společnost Grafia s.r.o., ARTIS 3000 s.r.o.  a Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje.

Fakta a zajímavosti

Věděli jste že?

  • odpovědný výzkum a inovace (RRI) patří mezi priority Evropské komise?
  • na vývoji RRI nástrojů se podílí 26 institucí z 30 zemí EU?

Novinky

FP7_EU