Domů > Projekty > Ukončené > SCICOM

SCICOM

SCICOM – Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0151 
Doba trvání: 1. 6. 2009 – 29. 2. 2012
Dotační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:  2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Hlavní řešitel projektu: Západočeská univerzita v Plzni

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

Projekt se zaměřil na rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Hlavními aktivitami byly tvorba a realizace vzdělávacího modulového programu zaměřeného na komunikaci o vědě a výsledcích výzkumu a vývoje (science communication). Projekt vzájemně kombinoval a propojil dvě nosné komponenty - posílení kompetencí vědeckých pracovníků a studentů v oblasti komunikace o vědě a systematickou práci se zájemci o vědecko-výzkumnou práci - žáky SŠ.

TSC hrála zásadní roli u aktivity Tvorba metodiky a vzdělávacího modulu komunikace vědy. Dále ve spolupráci s ostatními partnery zajišťovala aktivitu Realizace systematické práce se zájemci o vědecko-výzkumnou práci – studenty SŠ. Významně se podílela na zajištění každoroční konference k problematice Science Communication.

V rámci udržitelnosti projektu byly též vytvořeny webové stránky www.scicom.cz. Jejich cílem je udržovat zájem o vědu a výzkum ze strany široké veřejnosti, a především z řad žáků a studentů. Stránky budou přinášet informace o dění ve vědě, úspěších vědeckých týmů v Plzeňském kraji a v České republice. Dále byla realizována konference Science Communication v r. 2014 - fotodokumentace z konference je k dispozici na stránkách www.scicom.cz.

Techmania Science Center nabízí dále celou řadu seminářů zaměřených na science communication.

 V rámci systematické práce se žáky středních škol jsou pro školní skupiny nabízeny a úspěšně navštěvovány také programy:

  • Posviťme si na to - program z oblasti optiky,
  • Dotkni se elektřiny! - program žáky seznamuje s elektřinou,
  • Záhada stroje – žáci se hravou formou seznamují s celou řadou fyzikálních jevů.

 Techmania dále pořádá rozličné interaktivní workshopy pro školní skupiny i pro rodiny s dětmi.

Fakta a zajímavosti