Domů > Projekty > HR Award

HR Award

Reg.č CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188
Doba trvání: 10/2017 – 9/2021
Dotační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Oblast podpory:  Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni
Partner projektu Techmania Science Center o.p.s.
Webové stránky https://www.zcu.cz/cs/University/Career/hr-award.html

 

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

Cílem projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU je zvýšení kvality vzdělávacího prostředí modernizací a doplněním univerzitního vybavení. Jedná se zejména o modernizaci počítačových a jazykových učeben, studoven, přednáškových sálů, univerzitní knihovny atd. Uvedený projekt má přímou vazbu na výuku a přímý dopad na studenty pregraduálního studia (cílová skupina projektu). Realizace projektu zásadní měrou přispěje k modernizaci výukového prostředí ZČU.

Techmania je v projektu partnerem, zapojuje svou činnost v aktivitě F: Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Cílem této aktivity je zlepšení komunikace v oblasti VaV směrem k efektivní komunikaci excelentních výsledků vědy na ZČU a zvýšení atraktivity vědecké práce, především pak zvýšení zájmu studentů o studium vědeckých oborů. TSC v průběhu 4 let připraví a zrealizuje vzdělávací programy pro školy, komentované prohlídky a vědecké road show na školách. Dále bude spolupracovat se ZČU na výstavě, přípravě nových exponátů a na marketingové strategii popularizace VaV.