Domů > Poznáváme přírodu s Koumáky

Poznáváme přírodu s Koumáky

Poznáváme přírodu s Koumáky

 Reg. č.: 1190700488
Doba trvání: 23.10. 2020 - 31. 1. 2021
Dotační program: Státní fond životního prostředí ČR
Oblast podpory:
NPŽP 7/2019 k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního
prostředí
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz


 

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu je úprava dětského hřiště v přírodním stylu pro dětskou skupinu Koumáci v Techmania Science Center. Vzhledem k obtížnému přístupu k přírodě v našem areálu je v současné době zahrada velmi strohá a disponuje základními prvky pro volnou hru a vzdělávání předškolních dětí. V rámci realizace tohoto projektu využijeme prostorový potenciál, který současná zahrada nabízí, aby tak vzniklo přirozené prostředí pro rozvoj environmentálního cítění dětí, zkoumání, získávání povědomí o přírodních jevech a procesech, ale i rozvoj psychomotorických dovedností.
Současnou zahradu konkrétně obohatíme o vrbovou stavbu, mlatovou cestu, ovocný strom, ptačí budku, ovocné keře, vyvýšené záhony pro osázení zeleninou a bylinkami a přírodní přístřešek s prostorem pro sezení a nádrží na vodu pro zalévání pěstovaných rostlin.