PTPO

Podpora technických a přírodovědných oborů

Doba trvání:

1. 11. 2010 - 1. 10. 2011
Dotační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:  1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Hlavní řešitel projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

Techmania Science Center koordinovala projekt na regionální úrovni pro Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj. Výstupem projektu je metodika podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podkladové marketingové materiály, analýzy a případové studie prezentované prostřednictvím konferencí, seminářů, workshopů, popularizačních přednášek a zejména pilotních motivačních aktivit ve všech regionech.

Partnerské univerzity pořádaly v rámci projektu vlastní akce na podporu technických a přírodovědných oborů. Západočeská univerzita v Plzni nabízí „Otevřenou univerzitu“, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pak „Moderní biologii v terénu a praxi.“

V rámci projektu byla vytvořena řada deseti speciálních show popularizujících vědu a techniku, které byly opět v konkrétních termínech po celou dobu trvání projektu zdarma nabízeny základním a středním školám Plzeňského kraje. Všechny show reflektují osnovy pro ZŠ a SŠ a zaměřují se zejména na učivo z fyziky, chemie a biologie.

V Jihočeském a Karlovarském kraji si projekt kladl za cíl přivést vědu v rámci Roadshow v zábavné formě do škol. Road show byla koncipována tak, aby věda „přijela“ přímo za žáky a studenty. Zaměstnanci Techmanie předvedou 45minutovou show, zaměřenou na popularizaci technických a přírodovědných předmětů. V rámci projektu vznikly dva moduly. První modul byl určen pro druhý stupeň základních škol a příslušná víceletá gymnázia a druhý pro střední školy.

Logolink OPVK