Domů > Projekty > Mediální podpora

Mediální podpora

Mediální podpora Techmania Science Center

Registrační číslo: CZ.1.14/3.3.00/03.00675
Doba trvání: 1. 8. 2008 - 15. 2. 2010
Dotační program: Regionální operační program NUTSII Jihozápad
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.

Kontaktní osoba:

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu:

Projekt řeší způsob, jak se veřejnost a jednotlivé cílové skupiny dozvědí o otevření Techmania science center.  Pro tento cíl byl zvolen komunikační mix se zvýšenou intenzitou v období zahájení provozu. Kampaň je v první etapě zacílena zejména na region Plzeňska, postupně pak na širší oblast (dojížďka do 1 hodiny). 

Projekt si klade za cíl prostřednictvím mediální kampaně přispět ke zvýšení informovanosti veřejnosti o nabídce služeb cestovního ruchu a upozornit na nový produkt cestovního ruchu. Prostřednictvím projektu se zvýší návštěvnost regionu a to i mimo hlavní turistickou sezónu. Realizace navigačního systému prostřednictvím směrových značek usnadnila návštěvníkům přístup do Techmania science center a umožnila návštěvníkům rezervaci jejich návštěvy on-line prostřednictvím rezervačního systému.

Fakta a zajímavosti:

  • 8 orientačních značek v Plzni

Fotografie

informacni-banner_eulogo-rop-jz