PVBV

Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky

Registrační číslo:

CZ.1.07/2.3.00/45.0007

Doba trvání:

1. 4. 2014 - 30. 6. 2015
Dotační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Hlavní řešitel projektu: Západočeská univerzita v Plzni

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

Na projektu jsme se podíleli realizací 2 klíčových aktivit. Jednou z nich byl trénink žáků středních škol na pozici Edutainer Junior, kdy zájemci o vědu a techniku absolvovali 6 měsíční odbornou praxi v Techmania Science Center a učili se novým dovednostem v komunikaci vědy a neformálním vzdělávání. Celkem se projektu zúčastnilo 41 juniorů a 36 úspěšných obdrželo Osvědčení o absolvování kurzu. 

Ve druhé KA jsme realizovali 2 výstavy ve spolupráci s řešitelem projektu Západočeskou univerzitou v Plzni. Výstavy ukazovaly propojení a spolupráci technických a humanitních fakult ZČU (Věda a technika odhaluje minulost aneb Příběh za lebkou) a cyklus produktu od myšlenky k realizaci výrobku (Blue Elyctra: Od myšlenky k realizaci). Cílem výstav bylo ukázat zájemcům o studium na Západočeské univerzitě v Plzni atraktivitu jednotlivých studijních oborů, možnosti uplatnění absolventů a výzkum, prováděný v rámci univerzity.

Fakta a zajímavosti

Věděli jste, že v rámci praxe odpracovali naši junioři celkem 11 514,5 hodiny?

Logolink OPVK