Domů > Dětská skupina

Dětská skupina

Program Dětské skupiny Koumáci je zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí dětí v oblastech polytechnické výchovy, anglického jazyka a pohybové průpravy, a to s důrazem na individuální přístup, rozvoj samostatnosti a spolupráce. Pro zajištění této náplně se využívají i programy a prostory Techmania Science Center.

Polytechnická výchova je rozvíjena pomocí stavebnic, speciálních programů v prostorách Dětské skupiny a návštěv dílny a expozic Techmanie. Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem Dětské skupiny a 1x týdně speciální pohybová aktivita vedená externím odborníkem. Výuka anglického jazyka probíhá metodou Helen Doron. Jednou týdně pod vedením externího učitele v malé skupině, jednou ve větší a mezi tím s pedagogickými pracovníky dětské skupiny pohádky, hry a další aktivity s angličtinou.

Provozní doba dětské skupiny je od 7 do 17 hodin a přijímáme děti od tří let. Individuálně je možné domluvit pouze částečnou docházku, třeba pravidelné vyzvedávání po obědě a podobně.

Nově zbudované prostory pro dětskou skupinu Koumáci s kapacitou 24 dětí jsou včleněné do budovy Techmania Science Center, se samostatným vchodem. Najdete zde mimo jiné hernu o rozloze 100 m2, která je vybavena prostorem pro stolování s omyvatelnou podlahou a kobercovou částí sloužící ke hraní, spaní a tělesnou výchovu. V prostoru herny je umístěn dataprojektor, tématické herní koutky a nábytek pro uložení hraček pro děti. Hračky jsou zaměřeny na polytechnickou výchovu a rozvoj dovedností dětí (stavebnice lego, magformers, seva, vláčkodráha, výukové hračky, písmena, hodiny…).

Dětská skupina má k dispozici vlastní uzavřenou zahradu o rozloze více než 500 m2.