Domů > STEMArt: Propojení vědy, techniky a umění pro dětskou kreativitu

STEMArt: Propojení vědy, techniky a umění pro dětskou kreativitu

Doba trvání: 1.9.2023 – 30. 6. 2024
Dotační program: Ministerstvo kultury
Hlavní řešitel: Techmania Science Center o.p.s.
Oblast podpory:

Výzva č. 313/2023 – Podpora projektů kreativního učení II v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Reg. č. projektu: č. 0313000195

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na inovativní a interaktivní aktivity, které propojují vědu, techniku a umění pro děti. Skrze metodologii STEAM výuky nabídneme dětem komplexní pohled na svět kolem nich. Hlavním cílem projektu je podpořit tvůrčí potenciál a kreativní sebevyjádření dětí prostřednictvím propojení umění s přírodními vědami.

V průběhu realizace projektu budou pro děti předškolního věku vyvinuty a zrealizovány celkem 3 tematické workshopy zaměřené na výtvarnou výchovu, hudební výchovu a modelování. Při realizaci těchto 3 aktivit budeme spolupracovat s kvalifikovanými lektory a využívat moderní technologie a materiály.

Projekt STEMArt: Propojení vědy, techniky a umění pro dětskou kreativitu, reg.č. 0313000195, je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva Kultury.

Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Čeněk

Projektový manažer

Techmania Science Center o. p. s.

Adresa: U Planetária 1, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 737 247 584

E-mail: projekty(et)techmania.cz