Domů > Projekty > Ukončené > Seeing Nano

Seeing Nano

Seeing Nano

Doba trvání:

1. 12. 2014 - 30. 11. 2016
Dotační program: H2020 rámcový program pro výzkum a inovace EU
Oblast podpory: výzva NMP-31-2014: Novel visualization tools for enhanced nanotechnology awareness
Hlavní řešitel projektu: NANOTECHNOLOGY INDUSTRIES ASSOCIATION AISBL (NIA AISBL)
Stránky projektu: www.seeingnano.eu

Kontaktní osoba

V případě dalších dotazů k projektu se prosím obraťte na email projekty@techmania.cz

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřený na zlepšení a rozšíření informovanosti veřejnosti o nanotechnologiích. V rámci projektu budou vyvinuty nové neotřelé vizualizační nástroje a komunikační praktiky. Techmania Science Center se do projektu zapojí zejména ve fázi vývoje prostřednictvím skupinových diskuzí a interview s cílovými skupinami, ve fázi pilotního testování a hodnocení již vyvinutých nástrojů. V závěru projektu zorganizuje Techmania událost, na které budou veřejnosti představeny finální vizualizační nástroje a další aktivity s cílem informovat a zapojit veřejnost do problematiky nanotechnologií.

Projekt, jenž Evropské komisi poskytuje podněty pro vytváření politiky týkající se nanotechnologií, je veden belgickou Asociací nanotechnologického průmyslu (NANOTECHNOLOGY INDUSTRIES ASSOCIATION, NIA AISBL) a zahrnuje konsorcium osmnácti partnerů z jedenácti různých zemí.

Horizon 2020