Techmania talent

Spolupráce na realizaci podpůrného ROČNÍHO programu pro nejtalentovanější žáky středních škol. Předpokládaná účast 2 žáci.

Cena za aktivitu 120 000,- Kč bez DPH

Aktivace:

  • Logo partnera na propagačních materiálech programu.
  • Logo partnera na www.techmania.cz.
  • Možnost umístění prezentace partnera ve formě reklamního nosiče rollapu
  • v prostoru při zahájení a ukončení programu.
  • Rozsev propagačních materiálů partnera při zahájení a ukončení programu.
  • Uvedení názvu partnera v Tiskových zprávách programu.
  • Možnost vystavení výstupů žáků v prostorách partnera.
  • Možnost prezentace výstupů žáků na akci partnera.
  • Možnost proslovu partnera při slavnostním ukončení programu.
  • Možnost návrhu témat programu, které si může podpořený žák zvolit.