Status Patron expozice

Partner se stane po dobu 12 měsíců výhradním patronem vybrané expozice, která je součástí programové nabídky na dané kalendářní období v expozičním prostoru budovy science centra Techmania a nebo expozičním prostoru budovy 3D Planetária.

Hodnota plnění: 500 000,- Kč bez DPH

Aktivace:

Prezentace partnera jako patrona expozice v daném rozsahu:

 • Exkluzivní výhradní partnerství (pro 1 partnera)
 • Prezentace partnera na všech exponátech vybrané expozice formou logotypu po dobu 12ti měsíců. (Velikost jednoho logotypu o maximální velikosti  10 x 15 cm).
 • Umístění LCD obrazovky pro prezentaci partnerova v prostoru expozice.
 • Poskytnutí reklamních ploch pro prezentaci v prostoru expozice o celkové výměře 16m2. Informace umístěné na reklamních plochách se musí tematicky vázat k činnosti partnera a měly by mít podobu informační, výpravnou a  popularizačně –vzdělávací).
  Specifikace ploch:
  (Druh reklamních ploch: mobilní, oboustranné, samonosné nosiče)
 • Možnost využití pronájmu zdarma jednoho konferenčního sálu TSC na akci partnera v provozní době TSC (konference, firemní setkání aj,) v době aktivního partnerství s Techmania Science Center.
 • Umístění loga na Čestné desce donátorů a partnerů v lobby Techmania Science Center.
 • Umístění loga ve Výroční zprávě.
 • PR ze strany TSC v informačních materiálech týkajících se vybrané expozice.