Domů > O Techmanii > Ochrana osobních údajů > Odebírání newsletteru

Odebírání newsletteru

Proč chceme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů?

Protože jsme firma, která chce šířit do světa novinky ze světa vědy a zábavy a vy jako naši zákazníci po těchto datech přece prahnete! Prostřednictvím informačních newsletterů můžete zjistit, co je u nás v Techmanii právě nového nebo co chystáme za novinky v nadcházejícím období. Můžete být díky tomu mezi prvními, kdo se o nové akci dozví a tím pádem budete mít přednostní právo na rezervaci akce.

Kdo bude s Vašimi daty nakládat?

Zaškrtnutím políčka “Chci i nadále dostávat newsletter Techmania” uděluji společnosti Techmania Science Center o.p.s., se sídlem Plzeň, U Planetária 2969/1, PSČ 301 00, IČ: 26396645 (dále jen „TSC“), jako správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (tzv. newsletterů) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a dále ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). TSC dále ke zpracování osobních údajů využívá program „SendMails“, který pro TSC zajišťuje Martin Roubec, IČ:
67570984, se sídlem Pražská 3209/63K, 66902 Znojmo, a na jehož serverech jsou osobní údaje uloženy.

Jaké údaje o Vás budeme shromažďovat?

Vašimi osobními údaji je pro účely tohoto souhlasu míněno pouze: e-mail. TSC bude zpracovávat osobní údaje od okamžiku udělení souhlasu po dobu pěti let. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci TSC (neautomatizovaným způsobem v elektronické formě) a jsou uchovávány v souborech, které jsou uloženy na výše uvedených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců TSC. Data uložená v souborech jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií. Osobní údaje budou využívány pouze pro TSC. Osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze v případě, bude-li to nutné na základě zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejněny.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, úpravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Souhlas je možné kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení odvolání souhlasu správci na e-mail marketing@techmania.cz. V takovém případě budou osobní údaje ze souborů a serverů vymazány.

V případě porušení povinností má žadatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy.

Žadatel o odběr newsletterů jako subjekt údajů prohlašuje, že tento souhlas poskytuje dobrovolně, že mu byly poskytnuty všechny potřebné informace ohledně zpracování osobních údajů a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty dobrovolně.