Domů > O Techmanii > Kontakty > Programové oddělení

Programové oddělení

Mgr. Kristýna Nová

VEDOUCÍ PROGRAMOVÉHO ODDĚLENÍ

Telefon: +420 604 224 654

E-mail: kristyna.nova(..)techmania.cz

Antonín Táborský

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PROGRAMOVÉHO ODDĚLENÍ

Telefon:  + 420 737 247 577

E-mail: antonin.taborsky(..)techmania.cz

Ing. Pavel Olejník

EDUTAINER SHOWMAN, KURÁTOR EXPOZIC

Telefon: +420 604 224 664

E-mail: pavel.olejnik(..)techmania.cz

Aneta Zralíková

EDUTAINER SHOWMAN, KURÁTOR PROGRAMŮ PRO ŠKOLY

Telefon: + 420 604 224 666

E-mail: aneta.zralikova(..)techmania.cz

Bc. Ludmila Šínová

EDUTAINER

Telefon: +420 734 240 647

E-mail: ludmila.sinova(..)techmania.cz

Magdaléna Vacurová

EDUTAINER

Telefon: + 420 734 283 929

E-mail: magdalena.vacurova@techmania.cz

Jan Čada

TECHNICKÝ SPECIALISTA 3D PLANETÁRIA

Tel: + 420 604 224 652

E-mail: jan.cada(..)techmania.cz

Klára Zmeškalová

EDUTAINER SHOWMAN, KURÁTOR AKCÍ PRO VEŘEJNOST

Telefon: +420 604 224 658

E-mail: klara.zmeskalova(..)techmania.cz

Jakub Čampula

EDUTAINER

Telefon: +420 737 240 651

E-mail: jakub.campula(..)techmania.cz

MgA. Tereza Šmucrová

GRAFIK

Telefon: +420 737 240 654

E-mail: tereza.smucrova(..)techmania.cz

Bc. Kristýna Tlučková

EDUTAINER

Telefon: +420 604 224 656

E-mail: kristyna.tluckova(..)techmania.cz

Barbora Nováková

EDUTAINER

Telefon: +420 734 283 921

E-mail: barbora.novakova(..)techmania.cz

Nikola Levová

EDUTAINER SHOWMAN

Telefon: +420 737 247 576

E-mail: nikola.levova(..)techmania.cz

Dominik Albl

EDUTAINER SHOWMAN

Telefon: +420 737 247 596

E-mail: dominik.albl(..)techmania.cz

Lukáš Houška

EDUTAINER

Telefon: +420 737 247 592

E-mail: lukas.houska(..)techmania.cz