Vstupné pro školy

Financování vstupů pro 2 000 žáků základních a středních škol na vybrané programy v rámci koncepce Podpora technického vzdělávání a zapojení neformálního vzdělávání do učebních plánů škol.

Cena za aktivitu 220 000,- s DPH

Aktivace:

  • Umístění loga partnera na propagační materiál akce.
  • Umístění loga partnera na www.techmania.cz, sekce pro školy.
  • Uvedení partnera v E-letteru pro školy, článek o podpoře TSC.
  • Rozsev propagačních materiálů partnera v prostorách TSC po dobu 6ti měsíců.
  • PR ze strany TSC ve smyslu zmínění partnera jako sponzora vstupného pro školy při příchodu žáků do prostor TSC.