Donátor

Podpora činnosti Techmanie v návaznosti na její misi

Úrovně programu pro donátory

Pythagoras 10 000 – 20 000 Kč
Archimedes 20 001 – 50 000 Kč
Leonardo da Vinci 50 001 – 100 000 Kč
Johannes Kepler 100 001 – 200 000 Kč
Isaac Newton 200 001 – 500 000 Kč
James Clark Maxwell 500 001 – 1 000 000 Kč
Max Planck 1 000 001 – 2 000 000 Kč
Albert Einstein nad 2 000 001 Kč

Aktivace

  • Zveřejnění loga donátora ve Výroční zprávě společnosti.
  • Zveřejnění loga donátora na Čestné desce Donátorů.