Vědecko-technické show

Zajištění 100 demonstrací fyzikálních a chemických jevů spojených s tekutým dusíkem, atmosférou, létáním atd. v Techmania Science Center. Předpokládaná účast 3 000 žáků základních a středních škol.

Cena za aktivitu 150 000,- Kč bez DPH

Aktivace:

  • Umístění loga partnera na propagační materiál akce.
  • Umístění loga partnera na www.techmania.cz, sekce pro školy.
  • Uvedení partnera v E-letteru pro školy, článek o podpoře TSC.
  • Rozsev propagačních materiálů partnera při každé show.
  • Možnost umístění prezentace partnera ve formě rollapu v prostoru show při každé show.
  • PR ze strany TSC před zahájením show ve smyslu zmínění partnera jako sponzora dané show.