Domů > O Techmanii > Partneři a donoři > Nabídka partnerství > Status titulární partner nové expozice

Status titulární partner nové expozice

Partner se stane titulárním partnerem nové tematické expozice, která ponese v názvu jméno společnosti.
Expozice po celou dobu své životnosti ponese jméno partnera, neboť daná forma partnerství mu garantuje exkluzivitu v názvu a prezentaci expozice.

Partner může výrobu nové expozice podpořit jak finančně tak materiálově v dané finanční hodnotě.

Pokud se partner stane sponzorem výroby nové expozice od počátku, nabízíme možnost spoluúčasti na vzniku projektového záměru a sestavení obsahu expozice.

Hodnota plnění: od 5 000 000,-

Informace pro partnera: Životnost nové expozice je v návaznosti na její provedení a náročnost údržby v průměru 7 – 10 let.

Aktivace:

Prezentace partnera jako titulárního partnera nové expozice v daném rozsahu:

  • Expozice ponese jméno společnosti po celou dobu životnosti.
  • Prezentace partnera na všech exponátech vybrané expozice formou logotypu a jedno větného sdělení po dobu životnosti.
    (Velikost jednoho logotypu o maximální velikosti  10 x 15 cm).
  • Jednou ročně zdarma možnost využití pronájmu jednoho vybraného prostoru TSC na akci partnera v provozní době TSC (konference, firemní setkání aj,) v období aktivního partnerství s Techmania Science Center.
  • Jednou ročně zdarma možnost realizace jednoho Firemního eventu, Konference nebo Family day pro klienty partnera v hodnotě od 250 000,- Kč s dph v návaznosti na celkovou výši konečné finanční podpory v období aktivního partnerství s Techmania Science Center.
  • Umístění loga na Čestné desce donátorů a partnerů v lobby Techmania Science Center.
  • Umístění loga ve Výroční zprávě.
  • PR ze strany TSC v informačních kanálech týkajících se vybrané expozice.