Road Show

Zajištění 20 výjezdů týmu Techmanie do škol ( dojezdová vzdálenost 90 minut) s 45 minutovou demonstrací fyzikálních chemických jevů spojených s tekutým dusíkem, atmosférou, létáním atd. Předpokládaná účast 1 000 žáků základních a středních škol.

Cena za aktivitu 100 000,- Kč bez DPH

Aktivace:

  • Umístění loga partnera na propagační materiál akce.
  • Umístění loga partnera na www.techmania.cz, sekce pro školy.
  • Rozsev propagačních materiálů partnera při každém výjezdu.
  • PR ze strany TSC před zahájením show ve smyslu zmínění partnera jako sponzora dané show.