Domů > O Techmanii > Partneři a donoři > Nabídka partnerství > Status titulární partner vybraného prostoru

Status titulární partner vybraného prostoru

Partner se stane titulárním partnerem VYBRANÉHO prostoru/sekce v budově science centra nebo budově 3D Planetária.
Vybraný prostor/sekce ponese po dobu 3 let (36 měsíců) v názvu jméno společnosti partnera.
Daná forma partnerství garantuje partnerovi exkluzivitu po celou dobu trvání partnerství s Techmania Science Center.

Informace pro partnera:
Platný ceník prostor vybraných pro tuto formu plnění je poskytnut až při osobním jednání.

Informace pro partnera:
Daná forma partnerství je vázána vždy na začátek nového kalendářního roku. Plnění nelze natavit v jiném kalendářním období.

Aktivace:

Prezentace partnera jako titulárního partnera vybraného prostoru v daném rozsahu:

  • Prostor ponese jméno společnosti partnera po dobu trvání partnerství. Bude viditelně označen jménem společnosti partnera.
  • Prezentace partnera na všech navigačních materiálech k prostoru Techmania Science Center.
  • Umístění loga na Čestné desce donátorů a partnerů v lobby Techmania Science Center.
  • Umístění loga ve Výroční zprávě.
  • PR ze strany TSC v informačních kanálech týkajících se vybraného prostoru.
  • Možnost mobilního brandingu vybraného prostoru jménem společnosti partnera.