Domů > O Techmanii > Partneři a donoři > Nabídka partnerství > Status Patron expozice s titutárním přívlastkem

Status Patron expozice s titutárním přívlastkem

Partner se stane po dobu 18ti měsíců výhradním patronem vybrané expozice, která je součástí programové nabídky na dané kalendářní období v expozičním prostoru budovy science centra Techmania a nebo expozičním prostoru budovy 3D Planetária. V názvu expozice bude zakomponováno jméno společnosti.

Hodnota plnění: 1 500 000,-

Aktivace:

Prezentace partnera jako patrona expozice

v daném rozsahu:

  • Zakomponování jména společnosti do názvu expozice.
  • Poskytnutí mobilní plochy o velikosti 16m2 pro prezentaci partnera v prostoru expozice. Informace umístěné na reklamních plochách se musí tematicky vázat k činnosti partnera a měly by mít podobu informační, výpravnou a  popularizačně –vzdělávací).
  • Prezentace partnera na všech exponátech vybrané expozice formou logotypu a jedno větného sdělení po dobu 18ti měsíců.
    (Velikost jednoho logotypu o maximální velikosti  10 x 15 cm).
  • Zdarma možnost využití pronájmu jednoho konferenčního sálu TSC na akci partnera v provozní době TSC (konference, firemní setkání aj,) v období aktivního partnerství s Techmania Science Center.
  • Zdarma možnost realizace jednoho Firemního eventu, Konference nebo Family day pro klienty společnosti partnera v hodnotě 120 000,- Kč s dph v provozní době TSC v období aktivního partnerství s Techmania Science Center.
  • Umístění loga na Čestné desce donátorů a partnerů v lobby Techmania Science Center.
  • Umístění loga ve Výroční zprávě.
  • PR ze strany TSC v informačních kanálech týkajících se vybrané expozice.