Provoz

Provozní doba

7:00 - 17:00

příchod dětí 7:00 - 8:00
odchod dětí po obědě 12:00 - 12:15
odpolední vyzvedávání 14:30 - 17:00

Věk

2 - 6 let

Kudy k nám:

mapa parkování DS ke stažení

Parkovací lístek bude sloužit i pro výjezd - 30 min. platnost lístku.
V případě zdržení se v DS déle, než 30 min., je u pečujících osob k vyzvednutí výjezdový lístek.

Stravování

Zavírací dny

Informace k zápisu

V dětské skupině Koumáci máme poslední volná místa.

Zápis pro školní rok 2022/2023 začíná 18.04.2022.