Domů > Dětská skupina Koumáci > Koumáci – Informace k zápisu

Koumáci – Informace k zápisu

Informace k zápisu do dětské skupiny Koumáci

V případě volné kapacity v dětské skupině přijímáme přihlášky v průběhu celého roku. Pro ověření volné kapacity kontaktujte vedoucí dětské skupiny Koumáci.

Kapacita dětské skupiny je 24 dětí. Přednost mají děti s pravidelnou docházkou (po-pá min 6 hodin denně).

Formuláře ke stažení zde: přihláška

Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem (koumaci@techmania.cz). Přihlášku je možné odevzdat i osobně (U Planetária 2969/1 v DS Koumáci).

Kritéria pro přijetí:

  • Věk dítěte při zahájení docházky do DS minimálně 2 roky
  • Po celou dobu docházky dítěte do DS je alespoň jeden z rodičů ekonomicky aktivní (zaměstnanec, OSVČ, student, registrovaný na úřadu práce atd.)
  • Očkování dítěte dle platného očkovacího kalendáře

V případě dotazů k zápisu, provozu nebo v případě zájmu o individuální prohlídku prostor či osobní schůzku kontaktuje vedoucí dětské skupiny Koumáci.

Potvrzení o přijetí nebo zamítnutí přihlášky bude zasláno e-mailem. Pokud e-mail neobdržíte, ihned kontaktujte vedoucí DS.