Domů > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: Barevné květiny    1. – 5. 6. 2020
Pondělí Slavíme mezinárodní den dětí. Disco na přání dětí. V Techmánii v Malé vědě máme poschovávané hračky – formou hry je hledáme. Hry v TSC, na přání dětí vybereme expozici, kterou chtějí navštívit. Po obědě čeká děti malé sladké překvapení.
Úterý Hrajeme hru s padákem „Černá díra“:  Děti stojí okolo padáku a drží oběma rukama poutka padáku. Paní učitelka vhodí na padák malý míček. Děti se snaží pohybovat padákem (vesmírem) tak, aby míček (planeta) skončil v otvoru uprostřed padáku (v černé díře). Venkovní hry na pískovišti.
Středa Přivítání s dětmi v ranním kruhu. Společné focení. Venkovní hra: „Vyvolávaná“ – Děti stojí po obvodu kruhu, který je nakreslen křídou. Uprostřed je učitelka, která drží míč. Ta vyhodí míč kolmo do výše a vysloví jméno některého dítěte stojícího na obvodu kruhu. Pak odstoupí stranou. Vyvolané dítě musí vběhnout do středu kruhu a nadhozený míč chytit. Chytne-li ho, nadhazuje samo a vyvolává dalšího. Upustí-li ho, nadhazuje ještě jednou předcházející hráč.
Čtvrtek Ranní barevná rozcvička. Malujeme jarní louky /kvetoucí stromy z PET lahve a plastových vidliček/ práce se štětcem a temperami. S předškoláky zasadíme květiny a bylinky do květináčů před naše okna.  Venkovní pobyt na zahrádce – staráme se o náš záhonek – pletí.
Pátek Seznamujeme s nejznámějšími jarními květinami – jaké známe a které pro nás budou nové? Která se nám líbí nejvíce, tu si namalujeme. Venkovní hra: „Skákavé kolo“-  učíme se pružnému odrazu při výskoku snožmo na místě. (Děti stojí čelem do kruhu. Učitelka ve středu otáčí švihadlem. Děti kroužící švihadlo přeskakují. Kdo nepřeskočí, vyhne se nebo se do švihadla zamotá, poodstoupí nazad, nebo si sedne někde stranou).

 

Od června 2019 jsme zařazeni do seznamu školek spolupracujících s Mensou ČR.  Nově  jsme zařadili do každodenních aktivit systém učení NTC metodou, která svým pojetím a obsahem pomáhá rozvoji využití mozkového potenciálu všech zapojených dětí. Vedlejším efektem ale často bývá i identifikace nadaného dítěte již v předškolním věku. Chystáme také testování dětí na IQ, ve spolupráci s Mensou ČR.

Více najdete také na https://deti.mensa.cz

 

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem dětské skupiny.  Tyto aktivity se odehrávají v herně dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky, atd.).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá jednou týdně pod vedením paní učitelky. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci dětské skupiny používáním anglických frází.