Domů > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: 23. – 27. 7. 2018   Voda, voděnka …….
Pondělí ranní komunitní kruh – vyprávění o prázdninách a výletech s rodiči, vyprávění o vodě, posloucháme jaké voda dokáže dělat zvuky (bublání, šumění, šplouchání, hučení), zkoušíme tyto zvuky vytvořit, sledujeme vodu v mnoha proměnách
Úterý jedeme na výlet parníkem, co pluje po vodě, a co ne?  Proč může být voda nebezpečná, malování moře a lepení parníku a plachet, rozvíjení jemné motoriky, hádanky o vodě
Středa návštěva Techmanie – vysvětlení  koloběhu vody v přírodě, pokus s papírovým broukem, (Jak je možné, že se nějaká zvíře udrží na vodě?), učíme se novou básničku „Kampak, vodo, kampak jdeš?“
Čtvrtek ranní hry s konstruktivními stavebnicemi, pohybová hra “ Rybičky, rybičky, rybáři jedou“, zjišťujeme proč potřebují rostliny a zvířata i lidi vodu ke svému životu, nácvik nové písně „Voda voděnka“
Pátek grafomotorické listy k tématu vody, kreslíme vlny na moři, kruhy na rybníku, parník, pokus s papírovou květinou, jak se chová papír když nasaje vodu?, posloucháme čtenou pohádku „O kapičce vody“

Pohybová průprava

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem dětské skupiny.  Tyto aktivity se odehrávají v herně dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky, atd.).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá jednou týdně pod vedením paní učitelky. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci dětské skupiny poslechem angličtiny, pohádkami, hrami a pomůckami s AJ.