Domů > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: 20. – 24. 5. 2019        Jaro v trávě
Pondělí Ranní komunikační kruh, přivítání se sovičkou Koumalkou, seznamování se způsobem života broučků, pohybová hra- Berušky, honem domů, pobyt venku – pozorování broučků v přírodě (okem a pod lupou), berušky z kamínků
Úterý Hry na přání dětí, hra na postřeh – „Hledej broučka“ – poslech pohádky o broučkovi a kresba dle pohádky, pobyt venku – pozorujeme hmyz na zahradě lupou, pracovní listy k tématu
Středa Pohybové  cvičení – správné držení těla, zvládnout základní pohybovou a prostorovou orientaci, pohybové cvičení „Broučkova procházka“, grafomotorické cvičení – uvolnění zápěstí (beruška na houpačce), Five little monkeys- angl. písnička- počítání do pěti, pobyt venku, procházka na hřiště
Čtvrtek Ranní hry, relaxační cvičení – leh, postupné uvolnění celého těla, soustředění se na plynulé, pomalé dýchání, stavění baráčků pro broučky, beruška z papíru – rozvoj jemné motoriky, správné držení nůžek, seznamování se základními geometrickými tvary, pobyt venku – hry na zahradě
Pátek Cvičení s překážkami „Broučkova dráha“, hudební chvilka – seznamování s novou písní „Mravenčí ukolébavka“, vyrábění broučků z plastelíny, čtení pohádky “ Ferda mravenec „, pobyt venku – hry na zahradě (stavění baráčků z písků, malování na tabuli)

 

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem dětské skupiny.  Tyto aktivity se odehrávají v herně dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky, atd.).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá jednou týdně pod vedením paní učitelky. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci dětské skupiny používáním anglických frází.