Program

Téma týdne: 20. – 24. 9. 2021       Já a moje rodina
Pondělí Přivítání v ranním kruhu se sovičkou Koumalkou – představíme se jí jak se jmenujeme a vyprávíme jí o našich zážitcích z víkendu. Procvičíme si naše tělíčko na písničku Hlava, ramena, kolena, palce…. Jak se jmenuji já, jak se jmenuje moje maminka a můj tatínek, sourozenci…
Úterý Přivítání v ranním kruhu se sovičkou Koumalkou, budeme sovičce vyprávět kde bydlíme a jak to vypadá kolem našeho domova. Kreslíme maminku, tatínka a naše domácí mazlíčky. Focení dětí. Zpíváme s klavírem….dramatizace písničky. Pobyt na naší zahrádce.
Středa Ranní přivítání s dětmi, vyprávění o našich sourozencích a domácích mazlíčcích. Návštěva solné jeskyně. Dramatizace pohádky O veliké řepě. Tanečky s Lenkou, tančíme polku při písničce Komáři se ženili….. Pečujeme o naši zahrádku, pobyt na zahrádce.
Čtvrtek Ranní rozcvička, opičí dráha. Výlet na FARMU JITŘENKA. Hry na přání, na maminku a na tatínka.
Pátek Hry na přání dětí, procvičování grafomotoriky s předškoláky – kresba na tabuli – uvolňování ramenního kloubu. Logopedická prevence – procvičení mluvidel, foukání do kornoutu…Zpíváme s kytarou písničku Pásla ovečky. Hra na Orffovy nástroje. Pobyt venku na zahrádce.

 

Od června 2019 jsme zařazeni do seznamu školek spolupracujících s Mensou ČR.  Nově  jsme zařadili do každodenních aktivit systém učení NTC metodou, která svým pojetím a obsahem pomáhá rozvoji využití mozkového potenciálu všech zapojených dětí. Vedlejším efektem ale často bývá i identifikace nadaného dítěte již v předškolním věku. Chystáme také testování dětí na IQ, ve spolupráci s Mensou ČR.

Více najdete také na https://deti.mensa.cz

 

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem dětské skupiny.  Tyto aktivity se odehrávají v herně dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky, atd.).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá jednou týdně pod vedením paní učitelky. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci dětské skupiny používáním anglických frází.