Domů > Dětská skupina > Program

Program

Téma týdne: Poznáváme naše smysly         19. – 23. 10. 2020
Pondělí Ranní přivítání se sovičkou Koumalkou. Vyprávíme si zážitky z víkendu. Angličtina s Ájou. Smyslová cestička ( kaštany, kamínky, jehličí, písek, apod. ) Pravidelná návštěva Techmanie.
Úterý Ranní hry na koberci – překážková dráha. Sluchová navigace – děti ve dvojicích reagují se zavázanýma očima na zvukové podněty svých kamarádů. Pobyt venku na zahrádce.
Středa Přivítání s dětmi v ranním kruhu. Pozdrav slunci – cvičení. Kouzelné pokusy – kytička. ( Děti si vybarví kytičky. Vystřihají, zabalí do poupátka a kytičku dají do nádoby s vodou, děti pozorují co se s květinou děje)
Čtvrtek Hry u stolečku – stavebnice, lego, puzzle. Smyslová rozcvička s míčkem ( míček nad hlavou, za zády, pod námi apod. ) – zrakové vnímání objektu v prostoru. Návštěva Techmanie – Chemistři.
Pátek Hry na přání dětí. Mladší děti trénují barvy u hry – „Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku“ . Tanečky s Ájou. Vyrábíme zrakovou představivost. Pomocí provázků, trhaného papíru a pastelek. Děti vyrobí očičko, řasy a uprostřed oka – místo zornice, namalují co by chtěly vidět.

 

Od června 2019 jsme zařazeni do seznamu školek spolupracujících s Mensou ČR.  Nově  jsme zařadili do každodenních aktivit systém učení NTC metodou, která svým pojetím a obsahem pomáhá rozvoji využití mozkového potenciálu všech zapojených dětí. Vedlejším efektem ale často bývá i identifikace nadaného dítěte již v předškolním věku. Chystáme také testování dětí na IQ, ve spolupráci s Mensou ČR.

Více najdete také na https://deti.mensa.cz

 

Každý den probíhá pohybová aktivita vedená pedagogickým pracovníkem dětské skupiny.  Tyto aktivity se odehrávají v herně dětské skupiny, popř. v prostorách Techmania Science Center s využitím pomůcek (švihadlo, gymnastický míč, gymnastická lavička, obruče, žíněnky, atd.).

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá jednou týdně pod vedením paní učitelky. Během dne výuku podpoří pedagogičtí pracovníci dětské skupiny používáním anglických frází.