Domů > Dětská skupina > Kontakty

Kontakty

Bc. Jitka Zalabáková

Vedoucí dětské skupiny

Nadšená učitelka s dlouholetou praxí vychovala už desítky předškoláků. Hraje jim na klavír, flétnu nebo kytaru, zpívá s nimi, pomáhá jim zvládat drobné logopedické problémy a vůbec je umí velmi dobře připravit na vstup do školy. Vystudovala střední pedagogickou školu a obor Učitelství pro MŠ na UJEP v Ústí nad Labem. Devět let pracovala jako učitelka v mateřských školách, od roku 2011 byla metodikem pro mateřské školy na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy na plzeňském magistrátu.

Bc. Lenka Hesová

Pedagogický pracovník dětské skupiny

Vystudovala střední pedagogickou školu, poté High School Fort Lauderdale, následně ZČU Plzeň obor sociální péče. Pracovala 6 let jako vychovatelka ve školských zařízeních, kde se věnovala dětem různých věkových kategorií. Vedla zájmové sportovní, hudební a výtvarné kroužky pro děti. Hraje na flétnu, housle a kytaru. Vychovává 3 syny se kterými tráví většinu svého volného času.

1

Hessova_TDS

Email: detska.skupina(..)techmania.cz

Telefon: +420 604 224 653