Stravné – Koumáci

Stravování má na starosti kvalifikovaný personál v souladu s platnými právními předpisy a vyhláškami. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim. Stravování zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. V případě setrvání dítěte pouze do oběda je odpolední svačina připravená k vyzvednutí při odchodu.

Stravné je stanoveno ve školním roce 2023/2024 na 100 Kč / den