Domů > Dětská skupina Koumáci > Provoz – Koumáci > Školkovné – Koumáci

Školkovné – Koumáci

Výše poplatku Kritérium pro stanovení výše měsíčního poplatku
5200 Pro dítě starší 3 let s překryvem do 31.8. po 3. narozeninách
4000 Pro dítě do 3 let věku s překryvem do 31.8. po 3. narozeninách
1700 Pro děti, které spadají pod „Rezervační smlouvu na kapacitu Dětské skupiny“ se společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
1350

Pracovní smlouva rodiče (HPP) s provozovatelem dětské skupiny

V následujícím měsíci po měsíci, kdy došlo k ukončení pracovního poměru u provozovatele dětské skupiny spadá nově dítě do příslušné skupiny – viz výše. V takovém případě bude uzavřena nová smlouva nebo dodatek ke stávající smlouvě.